آشیان / برچسب آرشیوها:  حسنی مبارک، مصر

برچسب آرشیوها:  حسنی مبارک، مصر

مبارک در قفس؛ دادگاه رئیس‌‌جمهوری مصر برگزار شد

  نخستین جلسه دادگاه محمد حسنی سید مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر و دو تن از فرزندانش، به همراه شماری از مقامات حکومت او برگزار شد. دادگاه این مقامات پیشین مصری در دادگاهی ویژه در ساختمانی واقع در دانشکده پلیس قاهره، پایتخت مصر برگزار شده است. پس از آنکه دادستان فهرست …

بیشتر بخوانید