In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حسن حسام

ملاحظاتی در باره کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

در آستانه تشکیل مجمع عمومی کانون نویسنگان ایران «درتبعید» بر آن شدم یک‌بار دیگر نظرم را نسبت به این نهاد، چرایی موجودیت، چگونگی وظایف، عملکرد، و شرایط عضو‌گیری درآن صراحت بدهم‌.ضرورت این کار‌؛ ناشی از آشفتگی‌ها‌، سوء‌تفاهم‌ها و…
ادامه مطلب ...