In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

حسن سید رئیسی

کرَه‌ها را روغن نکنید

در سال ۲۰۰۳، آقای خاتمی، سفیر سوئیس را نزد جناب جرج بوش فرستاد و انعطافی را که حد و حصر نداشت به صورت پیشنهاد سازش تقدیم کرد.  بهانه بوش در رد پیشنهاد ایران این بود؛ مراکز تصمیم‌گیری در ایران متعدد است و این «ارمغان» شما فردا می‌تواند به…
ادامه مطلب ...