پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی گزيده‌ها مقالات

اشغالگری اسرائیل یک حقیقت مسلّم است نه یک «اختلاف» بر سر مالکیت زمین!

حبیب ناظری
نوشتهٔ مُنیب المصری[*] ترجمهٔ حبیب ناظر ی (از روزنامهٔ اسرائیلی هاآراتز، ۷ ژوییه ۲۰۱۴) «میانجی‌های صادق» در اغلب موارد همان حرف اشغالگران سرزمین ما را...