پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

حمید امجد، شاگرد خلف بیضایی در تئاتر

کیان ثابتی
بعضی از هنرمندان با خلق تعداد محدودی اثر، چنان جایگاه محکم و ماندگاری را برای خویش بنا می‌کنند که بسیاری با ارائه ده‌ها اثر هنری...