آشیان / برچسب آرشیوها:  خاطره

برچسب آرشیوها:  خاطره

خاطره‌ای از آغاز تظاهرات دانش‌آموزی در تهران، سال ۵۷

سال ۱۳۵۷، پانزده سالی بیشتر سن نداشتم. در دبیرستانی درس می خواندم که در آن دوستانی از هواداران سازمان چریک های فدائی خلق ایران حضور داشتند. البته من ارتباط مستقیمی با هواداران سچفخا در مدرسه نداشتم و اطلاعاتم بیشتر محدود به فعالیت مبارزاتی آنان بود. در واقع فقط از فداکاری …

بیشتر بخوانید