آشیان / برچسب آرشیوها:  خانم روتو بگیر، فریبا داوودی مهاجر، زنان، ایران

برچسب آرشیوها:  خانم روتو بگیر، فریبا داوودی مهاجر، زنان، ایران

خانم روتو بگیر!

  آیا شما با عبارت "رو تو بگیر" آشنا هستید؛ عبارتی که ممکن است روزانه چندین‌بار بشنوید. با عبارت "روسریتو بکش پایین" و یا "چادرت باز شده" چطور؟ این‌ها عبارت‌هایی هستند که گاهی با عصبانیت و تهدید و چشم غره، هر کجا که باشی، در میهمانی و خرید و تشییع …

بیشتر بخوانید