آشیان / برچسب آرشیوها:  خانه فرهنگ و هنر، ایران، کریمایی، محمد محمدعلی، سعید فرج پوری، محمد رحمانیان،علی رزمی، مهتاب نصیرپور، هامین هنری، ونکوور، کانادا، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  خانه فرهنگ و هنر، ایران، کریمایی، محمد محمدعلی، سعید فرج پوری، محمد رحمانیان،علی رزمی، مهتاب نصیرپور، هامین هنری، ونکوور، کانادا، شهرگان، شهروند بی سی

مرکز برگزاری کلاس های آموزشی فرهنگی، هنری و ادبی

خانه فرهنگ و هنر ایران مرکز برگزاری کلاس های آموزشی فرهنگی، هنری و ادبی  کلاس های گروهی و انفرادی  استادان و مدرسان :  محمد محمد علی (کارگاه داستان نویسی) سعید فرج پوری (کمانچه، ویلن) پرویز نزاکتی (آواز) محمد رحمانیان (کارگاه تئاتر،کارگاه نوشتن) مهتاب نصیرپور(کلاس بازیگری، تئاتر برای بچه ها) محمدرضا …

بیشتر بخوانید