آشیان / برچسب آرشیوها:  خانواده، بیژن باران، شعر، فروغ

برچسب آرشیوها:  خانواده، بیژن باران، شعر، فروغ

خانواده در شعر فروغ

خانواده بخش مهم محیط عینی فرد است که شامل زادگاه، زبان، پرورش، آداب، رسوم، شخصیت، بیان، مقام او در جامعه می شود. برخورد به خانواده در شعر کلاسیک عمدتا باسمه ای/ ستریوتایپ بود. نمونه هایی می توان از شعر کلاسیک آورد که اگرچه اسم عام دستوری پدر، مادر، برادر، فرزند، …

بیشتر بخوانید