آشیان / برچسب آرشیوها:  خبرنگارهای دلال

برچسب آرشیوها:  خبرنگارهای دلال

خبرنگارهایی که دلال شده‌اند

رواج پدیده دلاليسم در ميان ورزشی نويس‌ها ورود خبرنگاران به عرصه دلالی و واسطه گری چقدر در چارچوب قواعد حرفه ای روزنامه نگاری می گنجد؟ چرا برخی از خبرنگاران به ویژه خبرنگاران ورزشی به ورطه دلالی می افتند؟ ساز و کاری که خبرنگاران دلال برای پوشش رسانه ای به کار …

بیشتر بخوانید