برچسب : خصوص بستن کراوات

ایران رويدادها گزيده‌ها

نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات

شهروند بی‌سی
حضرات آیات عظام سیدعلی خامنه‌ای، وحید خراسانی و مکارم‌شیرازی در پاسخ‌های جداگانه‌ای به مقلدان در خصوص بستن کراوات نظر خود را اعلام کردند. به گزارش‌...