UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

برچسب: داریوش ساقیان

بردگان دیگر

گفتی که ما نیز در روزهای جنگ به دنیا آمدیمآریدر روزهای سیاه جنگدربه در کوچه های تنگ و بطالت...

شعری از داریوش ساقیان

حرف محال (در سوگ جان باختگان پرواز هواپیمایی اوکراین) *** تا کی دوباره بخواهیکه این وحشت بزرگکه این درد بی امانبه پایان برسدو مرگکه کشته پشت کشتهمی ستاند و نمی گذردلختی نفس بگیرد وباغ سوختهاز داغ ها که دیددگر باربا خویشتنبه خنده...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: