آشیان / برچسب آرشیوها:  داریو فو، فرانکا رامه، ترجمۀ لعبت شعبانی، تئاتر، شهرگان، ناصر رحمانی نژاد، ایرج زهری

برچسب آرشیوها:  داریو فو، فرانکا رامه، ترجمۀ لعبت شعبانی، تئاتر، شهرگان، ناصر رحمانی نژاد، ایرج زهری

مده آ

داریو فو و فرانکا رامه در زبان فارسی ماجرای معرفی آثار داریو فو در ایران، هم در اجرا و هم در ترجمه به زبان فارسی، سوای مشکل سانسور، به ویژه در ارتباط با آن دسته از آثاری که با همکاری فرانکا رامه، همسر داریو فو، نوشته شده‌اند، تا آنجا که …

بیشتر بخوانید