In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

داریو فو، فرانکا رامه، ترجمۀ لعبت شعبانی، تئاتر، شهرگان، ناصر رحمانی نژاد، ایرج زهری

مده آ

داریو فو و فرانکا رامه در زبان فارسیماجرای معرفی آثار داریو فو در ایران، هم در اجرا و هم در ترجمه به زبان فارسی، سوای مشکل سانسور، به ویژه در ارتباط با آن دسته از آثاری که با همکاری فرانکا رامه، همسر داریو فو، نوشته شده‌اند، تا آنجا که…
ادامه مطلب ...