In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

داستان زندگی

داستان زندگی رستم و قصه گویان ونکوور

روزهای پایانی هفته گذشته (دوم تا چهارم ماه می) انجمن قصه گویان ونکوور داستان زندگی رستم این پهلوان نامدار شاهنامه را توسط بیست و پنج قصه گو به اجرا درآوردند. این برنامه که مقدمات آن یکسال پیش تهیه دیده شده بود، در غروب روز جمعه دوم ماه می…
ادامه مطلب ...