In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

داستان کوتاه، شهرگان، ادبیات، فرانک فرید، گریهٔ ماهی

داستان کوتاه؛ گریهٔ ماهی

رو تخته سفید آشپزخونه نوشته بود: دستمال کاغذی... آبغوره... چشم پزشک... چیزهای دیگه هم هست، اما همش این‌ها تو چشم می‌زنه.هی بهش می‌گفتم، زر نزن، اما می‌زد. معمولاً زیرآبی گریه می‌کرد. بعدها یاد گرفته بود…
ادامه مطلب ...