In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دانشگاه رشت

شیرکو معارفی در زندان سقز اعدام شد

آرمان پرویزی، دانشجو کرد دانشگاه رشت به اعدام محکوم شد۲۵ نفر از فعالین سیاسی و مدنی استان کردستان در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.شیرکو معارفی زندانی سیاسی زندان سقز، در انفرادی این زندان اعدام…
ادامه مطلب ...