In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

روزنامه جوان

خاتمی پس از تقاضای آزادی زندانیان سیاسی و شکست حصرها تهدید به‌مرگ شد

محمد خاتمی خواهان «آزادی زندانیان و شکست حصرها» شدروزنامه بهار در شماره دوشنبه از قول محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات نوشته است: «امروز بهترین موقعیتی است که بیاییم دل‌هایمان را از کینه پاک کنیم، زندانی‌ها آزاد شوند، حصرها برداشته…
ادامه مطلب ...