In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رولان بارت، زبان شناسی، ابراهیم رزم آرا، شهرگان، شهروند بی سی، رولان بارت، مسئله زبان

«مسئله زبان»

ـ اندکی درباره‌ی رولان بارت و آثارش ـیکی از نقادان معاصر، «درجه صفر نوشتار» را در کنار «ادبیات چیست» ـ نوشته سارتر ـ از مهم‌ترین کتاب‌هایی می‌داند که در قرن بیستم دربارهٔ ادبیات نوشته شده است.نقد کلاسیک را که تلقی از آن هنوز هم…
ادامه مطلب ...