آشیان / برچسب آرشیوها:  رولان بارت، زبان شناسی، ابراهیم رزم آرا، شهرگان، شهروند بی سی، رولان بارت، مسئله زبان

برچسب آرشیوها:  رولان بارت، زبان شناسی، ابراهیم رزم آرا، شهرگان، شهروند بی سی، رولان بارت، مسئله زبان

«مسئله زبان»

ـ اندکی درباره‌ی رولان بارت و آثارش ـ یکی از نقادان معاصر، «درجه صفر نوشتار» را در کنار «ادبیات چیست» ـ نوشته سارتر ـ از مهم‌ترین کتاب‌هایی می‌داند که در قرن بیستم دربارهٔ ادبیات نوشته شده است. نقد کلاسیک را که تلقی از آن هنوز هم در ذهنیت جامعه ادبی …

بیشتر بخوانید