آشیان / برچسب آرشیوها:  ریا ولسوینکل، زنان زندانی، ایدئولوژی مادری، حق زندگی، خانوادگی، شهرگان، ایران

برچسب آرشیوها:  ریا ولسوینکل، زنان زندانی، ایدئولوژی مادری، حق زندگی، خانوادگی، شهرگان، ایران

زنان زندانی، ایدئولوژی مادری و حق زندگی خانوادگی

ریا ولسوینکل ترجمه: پریسا کاکائی و محمود ارغوان مدرسه فمینیستی : مقاله حاضر، تحقیقی است که توسط «ریا ولسوینکل» انجام گرفته و ابتدا توسط لوییس رایار به انگلیسی برگردانده شده و سپس از انگلیسی به فارسی توسط «پریسا کاکائی و محمود ارغوان» برای ویژه نامه مدرسه فمینیستی با نام «کودکان زندانیان در سایه» …

بیشتر بخوانید