آشیان / برچسب آرشیوها:  ریموند کارور، فرزانه طاهری، عدسی چشمی

برچسب آرشیوها:  ریموند کارور، فرزانه طاهری، عدسی چشمی

عدسی چشمی

  ترجمه: فرزانه طاهری   مردی که دست نداشت آمد دم خانه ام تا عکس خانه ام را به من بفروشد. اگر آدم آن قلابهای کرومی را نادیده می گرفت، مردی بود معمولی، حدود پنجاه ساله. وقتی گفت که چه کار دارد، پرسیدم: " دستهایتان چه شده؟ " گفت: " …

بیشتر بخوانید