آشیان / برچسب آرشیوها:  زنان برمه، نیازمند، حمایت بین المللی، سحر مفخم، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  زنان برمه، نیازمند، حمایت بین المللی، سحر مفخم، شهرگان، شهروند بی سی

زنان برمه نیازمند حمایت بین المللی اند

تصور یک ناظر خارجی‌ از سیاست‌‌های برمه بر این است که زنان در برمه در راه پیشرفت به سوی برابری هستند، آن چنان که در کمتر کشوری چنین پیشرفتی صورت می‌گیرد. انگ سان سوچی، دبیر کل اتحادیه ملی‌ برای دموکراسی است. یکی از اهداف این حزب، راهبری جنبش دموکراسی خواهی …

بیشتر بخوانید