In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زن ایرانی، سر در گم، تعلیمات تربیتی، روح انگیز کراچی

زن ایرانی، سر در گم در میان تعلیمات تربیتی

مدرسه فمینیستی : دکتر روح ‌انگیز کراچی، شاعر، دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر حوزه ادبیات و تاریخ ادبیات زنان است. از وی تاکنون صدها مقاله و ده ها کتاب منتشر شده که از جمله می توان به برخی از این آثار اشاره کرد:…
ادامه مطلب ...