آشیان / برچسب آرشیوها:  زیبا میرحسینی، تحلیلی، مقایسه، روند اصلاحات، قانون خانواده، ایران و مراکش، زنان، هدا مبصری

برچسب آرشیوها:  زیبا میرحسینی، تحلیلی، مقایسه، روند اصلاحات، قانون خانواده، ایران و مراکش، زنان، هدا مبصری

تحلیلی مقایسه ای بین روند اصلاحات در قانون خانواده ایران و مراکش

نوشته زیبا میرحسینی ترجمه هدا مبصری  زیبا میرحسینی مردم شناسی است که مطالعات خود را بر حقوق اسلامی، جنسیت و توسعه متمرکز ساخته است. وی لیسانس خود را از دانشگاه تهران (در سال 1974) گرفت و دکترایش در مردم شناسی اجتماعی را در سال 1980 از کمریج اخذ کرد. زیبا …

بیشتر بخوانید