آشیان / برچسب آرشیوها:  ساختار در ژرفا

برچسب آرشیوها:  ساختار در ژرفا

ساختار در ژرفا- نقد داستان

ساختار در ژرفا شیوه بررسی ساختارگرایانه در زبانشناسی و نقد ادبی است. در نقد داستان سکوتی… از نویسنده مدرن جنوبی، مریم زنده بودی، شیوه ساختار در ژرفا با جدول تخالف دوگانه و نمایه/ چارت مراحل رویداد بکار رفت. این نقد نشان می‌دهد: ادبیات میزان‌الحراره‌ای‌ است برای حفاری ساختار در ژرفای …

بیشتر بخوانید