آشیان / برچسب آرشیوها:  شاعری که تازه شناختم، نگاهی به کتاب، نقد و واکاوی، یک لحظه ویزا، حنا مخملباف

برچسب آرشیوها:  شاعری که تازه شناختم، نگاهی به کتاب، نقد و واکاوی، یک لحظه ویزا، حنا مخملباف

شاعری که تازه شناختم

نگاهی به کتاب «یک لحظه ویزا» اثر حنا مخملباف شاعری که تازه شناختم اشاره: این متن را سال 1386، زمانی که ایران بودم و فکر می‌کردم تا سال‌های سالِ بعد نیز ایران خواهم بود، بر کتاب "یک لحظه ویزا"ی حنا مخملباف نوشتم، اما همان زمان نیز که به قولی هنوز …

بیشتر بخوانید