آشیان / برچسب آرشیوها:  شب رفتنی است، شعر، نرگس محمدی، فرزندان خردسال، آزاده دواچی،

برچسب آرشیوها:  شب رفتنی است، شعر، نرگس محمدی، فرزندان خردسال، آزاده دواچی،

شب رفتنی است شعری به نرگس محمدی و فرزندان خردسالش

به نرگس محمدی ، به کیانا و علی که مادر را انتظار می کشند و به شبهای بی ستاره ی کودکانی که رؤیایشان؛ فردای در آغوش مادر است . به مادرانی از جنس نسرین ها ، نرگس هاو … که در انتظار صبح و آغوش فرزندانشان ، تاریکی شب را …

بیشتر بخوانید