آشیان / برچسب آرشیوها:  شخصیت های داستان

برچسب آرشیوها:  شخصیت های داستان

رابطۀ راوی با شخصیت های داستان

تقدیم به فرامرز  پور نوروز  از قدیم گفته اند که عشق همیشه راه خودش را بازمی کند. این خصوصیت درمورد خانمی صدق میکرد که همسایۀ ما بود. من نو جوان بودم و می دیدم که اگرراه عشق برایش باز نمی شد میرفت وآن را باز میکرد. مثلا، چون شوهراولش حوصلۀ …

بیشتر بخوانید