آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، ادبیات، شهرگان، سپیده جدیری، کتایون ریزخراتی

برچسب آرشیوها:  شعر، ادبیات، شهرگان، سپیده جدیری، کتایون ریزخراتی

سه شعر از کتایون ریزخراتی

  کتایون ریزخراتی در اصفهان متولد شده و از پایان دوره‌ی دبیرستان در تهران زندگی کرده است. او در رشته‌ی علوم آزمایشگاهی تحصیل کرده است. ریزخراتی در سال 1383 از طریق ماهنامه‌ی کارنامه با کارگاه شعر کارنامه آشنا شد و نخستین بار، شعرش در همین ماهنامه به چاپ رسید. سپس …

بیشتر بخوانید