In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شیرکو بیکس

یک ترجمه و چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

ترجمه شعر تازه‌ای از شیرکو بیکس همراه با متن اصلی‌اش به زبان کوردی که در ضمن آخرین اثرش نیز به‌حساب می‌آید. «من وتنهایی» می بینم:در واپسین دممن وتنهاییبا هم می‌مانیماو آتش سیگارشخاموش می شودمن نیز...تا همیشه به…
ادامه مطلب ...

ترجمه‌ی چند شعر از شیرکو بی‌کس

این روزها حال و روز شاعر بلندآوازه‌ی کرد؛ شیرکو بیکس مساعد نیست و قریب چندماه است که در یکی از بیمارستان‌های سوئد بستری است. با یادی از این پاپلو نرودای کرد و با آرزوی سلامتی این شاعر کرد، ترجمه چند شعر از ایشان را تقدیم خوانندگان و…
ادامه مطلب ...