آشیان / برچسب آرشیوها:  ضرورت

برچسب آرشیوها:  ضرورت

چرا ضد کارگاه شعر؟

بحث وجودی: کم‌رنگ شدنِ امضاها. در ابتدا مایلم چند شعری که به شکلی کاملا تصادفی از سایت‌های ادبی جهت خواندن در جلسات ضد کارگاه شعرِ سپتامبر و اکتبر امسال در کتابخانه‌ی کوکیتلام ونکوور انتخاب کرده بودم و برخی از سرایندگان‌ آنها نامی نیز دارند، در این متن نیز خوانده شود: …

بیشتر بخوانید