برچسب : طراح استادیوم آزادی

ایران رويدادها گزيده‌ها

طراح استادیوم آزادی و فرودگاه مهرآباد تهران درگذشت

شهرگان
یکی از مهمترین کارهای فرمانفرمایان تهیه نقشه جامع شهر تهران است.  عبدالعزیز فرمانفرمائاین، از بنیان گذاران نظام مهندسی جدید در ایران روز جمعه ۳۱ خردادماه...