آشیان / برچسب آرشیوها:  طرح مبارزات زنان

برچسب آرشیوها:  طرح مبارزات زنان

الگوهای فمینیستی و طرح مبارزات زنان در داستان نوشین احمدی خراسانی

الگوهای فمینیستی و طرح مبارزات زنان در داستان شیرین می‌خواهد رئیس جمهور ایران شود نوشته‌ی نوشین احمدی خراسانی  ادبیات فمینیستی و رشد آن در سالهای بعد از انقلاب به واسطه‌ی تلاش بسیاری از زنان برای به دست آوردن حقوق برابر از طریق نوشتن بوده است. آنچه که مسلم است به دلیل سانسورهای …

بیشتر بخوانید