آشیان / برچسب آرشیوها:  عدم خشونت، مادر یک قاتل، محسن صفاری، دانا کدمن

برچسب آرشیوها:  عدم خشونت، مادر یک قاتل، محسن صفاری، دانا کدمن

عدم خشونت را از مادر یک قاتل بیاموزیم

  * هرگز تصور نمی‌کردم به اینجا برسم، به بخشایش. واقعاً که مسیری شگف انگیز را پیموده‌ام * صرف تکرار و تکرار ابراز تأسف کافی نیست. تأسف باید جنبه عمل به خود گیرد * به او گفتم، اینجا نیامده‌ام تا با هم تلویزیون تماشا کنیم و چیپس بخوریم.  آماده‌ام تا …

بیشتر بخوانید