In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

عروس کرد

رنج ما کجا و رنج آنها کجا؟

شیما جان من زن شیعه از تو زن سنی معذرت می خواهم و بسیار شرمسارم، آنقدر که نمی توانم به چشمانت نگاه کنم. چند بار بغلش می کنم. سینه های پر درد را به هم می فشاریم اما درد من کجا و درد او کجا؟شهرگان: روز سه شنبه با دیدن شیمای عزیز، همسر…
ادامه مطلب ...