پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

آموزش آرام سازی عضلانی

آزاده رضازاده
در دوران قبل از تمدن بشریت، انسان‌ها با استفاده از پاسخ گریز یا ستیز (fight or flight) با چالش‌ها و تهدید‌های زندگی مواجه می‌شدند.  والتر....