پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

جهان در چنگال ابرشرکت‌های فراملیتی

غلامحسین دوانی
گزارش سوئیس کردیت یونیون که به اهتمام سه نفر از برجسته‌ترین محققان اروپایی در سال ۲۰۱۳ تهیه شده نشان می‌دهد که بالغ بر ۳۷ میلیون...