آشیان / برچسب آرشیوها:  علی اسداللهی، شاعر، دانشجوی اخراجی ، دانشگاه، علم و صنعت، ایران، شهرگان

برچسب آرشیوها:  علی اسداللهی، شاعر، دانشجوی اخراجی ، دانشگاه، علم و صنعت، ایران، شهرگان

دوشعر از علی اسدالهی

علی اسداللهی متولد 1366 است و میان شاعران، معروف است به دانشجوی اخراجی دانشگاه علم و صنعت. او دانشجوی ورودی سال 1384 رشته‌ی مهندسی راه آهن و از فعالین دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بود که به همراه سه تن دیگر از فعالین آن دانشگاه، با صدور احکام سنگین و …

بیشتر بخوانید