تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  علی رضا جباری (آذرنگ)، این گلستان جهان، شعر

برچسب آرشیوها:  علی رضا جباری (آذرنگ)، این گلستان جهان، شعر

این گلستان جهانی

بادخزان وزید         بر رودبار یاد                          صد بوته خارماند. در پای بوته های خزانی                برخاک سرد مانده…                                          یک چند برگ سبز                                             برشاخه های خشکان                                             ماندند با نوید بهاران.   آنک بهار            درچارسوی این کره ی خاک                                                فریاد می کشد.            و ان شاخه …

بیشتر بخوانید