In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علی رضا جباری ( آذرنگ )

در خیل عشق ورزان

در گرامی داشت خاطره‌ی ماندگار شاعر عشق ورز : علی شاه مولوی        در سوک عشقبازان تاکی توان نشستن برخیز و آتشی کن، تاکی زخود گسستن ما بی دلان عشقیم، دل در گرو نهاده مستیم و می پرستیم، بردارجام باده مستیم ما اسیران، بردل نهاده آتش…
ادامه مطلب ...

شهر قصه‌ها

برای محمود استاد محمد و خاطره ی ماندگار اوشمشیر دودم سرمایه ی جهان وطن                       و انگل‌صفتان بی وطن                       بر گردِ گردن باریک‌تر ز موی این نسل ستم زده بیماران‌مان را نیز آیا…
ادامه مطلب ...