In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

لذت در داستان

لذت در داستان

فرحان نوری: متولد دی ماه ۱۳۶۷، مشهد،‌فرحان از سال ۱۳۸۵، درگیر ادبیات داستانی می‌شود و سال ۱۳۸۸، با راهنمایی های استاد و برادرش "هادی نوری"، داستان را به طور جدی‌تر با مجموعه بوطیقا (خانه ادبیات داستانی) ادامه می‌دهد.پس از تمرینات…
ادامه مطلب ...