آشیان / برچسب آرشیوها:  ماهیت زبانی نوشتار زنانه

برچسب آرشیوها:  ماهیت زبانی نوشتار زنانه

ماهیت زبانی نوشتار زنانه

ماهیت زبانی نوشتار زنانه؛ نگاهی اجمالی به کارنامه‌ی شعری شیوا ارسطویی زبان شعر جهان را محك می‌زند و آن را مورد پرسش قرار می‌دهد، ساختار خود را برابر ساختار جهان قرار می‌دهد و آن را مورد سؤال و موُاخذه قرار می‌دهد، رولان بارت از شیوه‌ای سخن به میان می‌آورد كه در …

بیشتر بخوانید