In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ماهیت زبانی نوشتار زنانه

ماهیت زبانی نوشتار زنانه

ماهیت زبانی نوشتار زنانه؛ نگاهی اجمالی به کارنامه‌ی شعری شیوا ارسطوییزبان شعر جهان را محك می‌زند و آن را مورد پرسش قرار می‌دهد، ساختار خود را برابر ساختار جهان قرار می‌دهد و آن را مورد سؤال و موُاخذه قرار می‌دهد، رولان بارت از…
ادامه مطلب ...