آشیان / برچسب آرشیوها:  محبوبه آببرین، تن، نتاگی، زنانگی، برهنه‌گی، مصر، ماجده، شهرگان

برچسب آرشیوها:  محبوبه آببرین، تن، نتاگی، زنانگی، برهنه‌گی، مصر، ماجده، شهرگان

تن تنانه‌گی، تن زنانه‌گی

و همیشه برهنگی در معرض بوده است. در معرض ما که نگاه می کنیم، می‌سنجیم، و تنی را که روبه روی ماست یا پاره پاره می‌کنیم یا پرچمی می‌سازیم جاودانه از آن! و چقدر فرق می‌کند این تن، تنی زنانه باشد. تنی باشد که اغوا احاطه‌اش کرده است. تنی که …

بیشتر بخوانید