پیشنهاد سردبير سياست سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

کارگران پست کانادا در گذر از یک مرحله‌ی تاریخی

شهرگان
نویسنده این مقاله وحید یوسفی نماینده‌ی سندیکای کارگران اداره‌ی پست کانادا است که در تورنتو کانادا سکونت دارد. سازمان پست کانادا نهادی 253 ساله است...
رويدادها صفحه اول کانادا گزيده‌ها

توقف خدمات پستی کانادا به در خانه‌ها و بی‌شغل شدن ۸۰۰۰ پرسنل اداره پست

شهرگان
شهرگان: پست کانادا تحویل مراسلات پستی به در خانه‌های شهری را به تدریج در طی ۵ سال آینده متوقف می‌کند. این توقف به عنوان بخشی...