آشیان / برچسب آرشیوها:  پست

برچسب آرشیوها:  پست

کارگران پست کانادا در گذر از یک مرحله‌ی تاریخی

نویسنده این مقاله وحید یوسفی نماینده‌ی سندیکای کارگران اداره‌ی پست کانادا است که در تورنتو کانادا سکونت دارد. سازمان پست کانادا نهادی 253 ساله است که چون تمام سازمان‌های پستی در سراسر کشورهای جهان به هدف خدمت برای مردم و شهروندان کشور بنا نهاده شده است. سندیکای کارگران پست با …

بیشتر بخوانید

توقف خدمات پستی کانادا به در خانه‌ها و بی‌شغل شدن ۸۰۰۰ پرسنل اداره پست

شهرگان: پست کانادا تحویل مراسلات پستی به در خانه‌های شهری را به تدریج در طی ۵ سال آینده متوقف می‌کند. این توقف به عنوان بخشی از یک طرح پنج مرحله‌ای است که صبح روز چهارشنبه به عنوان نوعی خدمات «اساس یک سیستم جدید پستی» اعلام شده‌است. در طول پنج سال …

بیشتر بخوانید