In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پناهجویان، ایرانی، ترکیه، زلزله، پویا علاقه بند، هادی ابراهیمی، شهرگان، گفت و گو، شنید

گفت و شنید شهرگان با پویا علاقه‌بند یکی از فعالان حقوق بشر

گفت و شنید شهرگان با پویا علاقه‌بند یکی از فعالان حقوق بشر، پیرامون وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه پس از وقوع زلزلهپویا علاقه‌بند از فعالین حقوق بشر و امور پناهندگی به سئوالات ما در باره وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه و موقعیت…
ادامه مطلب ...