In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پژوهشگر اقتصادی

ثروت انسانی و توسعه

پژوهشگر اقتصادیتحولات دو دهه اخیر و گسترش صنایع دانش‌بر (Knowledge intensive) و صنایع با فن‌آوری پیشرفته (High Tech)، که بیشترین ارزش واحد محصول مربوط به فن‌آوری نهفته در آن است، سرمایه انسانی را در آن‌چنان جایگاهی قرار داده که بدون…
ادامه مطلب ...

 دلواپسی برای شاخص فلاکت!

 با عملکرد دولت های گذشته، ایران دومین کشور جهان از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی شد و ظاهراً این موضوع چندان هم موجب دلواپسی آنانی که امروز دم از دلواپسی می‌زند، نشده بود!شهرگان: در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی…
ادامه مطلب ...