In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پیام جمعی، مادران خاوران، دادگاه رسیدگی، شهرگان، ایران، اعدام فرزندان مان

پیام جمعی از مادران خاوران به دادگاه رسیدگی به اعدام فرزندان مان

ما گروهی از مادران خاوران، از چهار سال و نیم پیش، که تلاش برای برگزاری این دادگاه مردمی برای رسیدگی به اعدام عزیزمان آغاز شد، با حساسیت زیادی آن را دنبال کردیم. برگزاری این دادخواهی تاریخی، خواست ما و همه ی خانواده هائی است که عزیزان شان…
ادامه مطلب ...