ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

پیام عبدالله نوری به آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب

شهرگان
–       افتخار این پیروزی،  از آن ملت زمان‌شناس و با درایت ایران است که بار دیگر قدرت عظیم رأی و خواست خود را به نمایش گذارد. –       رمز این پیروزی،...