صفحه اول گزيده‌ها گفت و گو

پیام فیلی: برخلاف سیاست‌مداران، مردم ایران و اسرائیل  تمایل قوی برای تعامل با هم دارند

سپیده جدیری
نخستین مجموعه شعر پیام فیلی در سال ۱۳۸۴ با عنوان «سکوی آفتاب» به چاپ رسید و ده مجموعه شعر دیگر با عناوین: هندسه‌ی عریان ــ...
ادبیات داستان و رمان گزيده‌ها

بخشی از داستان بلند «رنگ چشم عابرای معطل» اثر پیام فیلی

شهرگان
ــ حالا کو تا بارون بزنه؟ باباابر، ی گوشه چمباتمه زده بود و پشت به پشت حشیش بار می‌زد. دلم لک زده بود ی بار...
ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

پیام پرستو فروهر درآستانه‌ی پانزدهمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۱۳۷۷

شهرگان
یاد داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون در آستانه‌ی پانزدهمین سالگرد قتل...