آشیان / برچسب آرشیوها:  پیشرَوی

برچسب آرشیوها:  پیشرَوی

پیشرَوی در راهِ علم و فن ادامه دارد

نگاهی به چند دستاوردِ چشمگیرِ علمی-فنی در سال ۲۰۱۳ در سراسر تاریخ نوشته شده، انسان به تناسبِ امکانات و موقعیتِ خود هرگز از کنکاش و کاوش و پژوهش و آموختن بازنایستاده است و در راهِ افزایشِ شناختِ خود از محیطِ طبیعی اطرافش، تغییر دادنِ طبیعت به سودِ خود، و فراهم …

بیشتر بخوانید