آشیان / برچسب آرشیوها:  چراغی که به خانه رواست، منصوره شجاعی

برچسب آرشیوها:  چراغی که به خانه رواست، منصوره شجاعی

چراغی که به خانه رواست…

 نخست که نام “سفيران سبز” را شنيدم بسيار شائبه برايم پيش آمد. خواسته بودند که کارگاهی درباره تجارب جنبش زنان برايشان برگزار کنم اما نام اشان برايم جديد بود و ظن به جريانات ديگر می­برد. واژه سنگين سفيران در کنار “سبز” صميمی و مردمی، غريبه و مقتدرانه بود. از دوستانی …

بیشتر بخوانید